I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Niegosławice

w dniu 2018-11-23, godz. 12:00

1.Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.

2.Otwarcie I sesji Rady Gminy Niegosławice.

3.Ślubowanie radnych.

4.Uchwalenie porządku obrad.

5.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Niegosławice. (godz. 12:28 - przerwa 10 min., godz. 12:48 - przerwa 10 min.)

Głosowanie (przyjęcie składu komisji skrutacyjnej)

6.Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Niegosławice. (godz. 13:06 - przerwa 10 min., godz. 13:34 - przerwa 5 min.)

Głosowanie (przyjęcie składu komisji skrutacyjnej)

7.Ślubowanie Wójta.

8.Powołanie Komisji Rewizyjnej i wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Głosowanie (członka komisji rewizyjnej radnego Sebas...)Głosowanie (członka komisji rewizyjnej radnego Marka...)Głosowanie (członka komisji rewizyjnej radnego Henry...)Głosowanie (członka komisji rewizyjnej radnego Marka...)Głosowanie (Wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjn...)Głosowanie (podjęcia uchwały w sprawie powołania Kom...)

9.Powołanie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania

Głosowanie (podjęcia uchwały w sprawie powołania Kom...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Powołania Kom...)

10.Powołanie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Głosowanie (członków Komisji Oświaty, Kultury i Spor...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kom...)

11.Powołanie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

Głosowanie (członków Komisji Rozwoju Gospodarczego i...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kom...)

12.Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Głosowanie (członków Komisji Skarg, Wniosków i Petyc...)Głosowanie (Podjęcia uchwały w sprawie powołania Kom...)

13.Sprawy różne.

Głosowanie (poszerzenie porządku obrad o • Powołan...)

14.Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Niegosławice.