III zwyczajna Sesja Rady Gminy Niegosławice

w dniu 2018-12-28, godz. 12:00

1.Otwarcie obrad III zwyczajnej sesji Rady Gminy Niegosławice.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku...)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej (od 11.12.2018 r. do 28.12.2018 r.)

5.Informacja Przewodniczących Komisji Rady Gminy oraz Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

6.Złożenie interpelacji i zapytań.

7.Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2018 rok. 10 min przerwy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zm...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice na lata 2018-2026.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zm...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Komunalnego w Niegosławicach na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sta...)

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budż...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice na lata 2019-2028

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wi...)

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Niegosławice na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gm...)

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Niegosławice na 2019 r. Przerwa 10 min.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gm...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie diet radnych Gminy Niegosławice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie diet radnych...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

16.Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Niegosławice.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu...)

17.Wolne wnioski i informacje.

18.Zamknięcie obrad III zwyczajnej sesji Rady Gminy Niegosławice.