Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

w dniu piątek, 25 stycznia 2019, godz. 10:00

1.Zapoznanie się z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych na 2019 r.

2.Realizacja zadań z zakresu utrzymania czystości Gminy.

3.Zapoznanie się i omówienie propozycji uchwał na planowaną sesję.

4.Sprawy bieżące i wolne wnioski.