Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

w dniu poniedziałek, 28 stycznia 2019, godz. 09:00

1.Zapoznanie się z kalendarzem imprez kulturalnych w Gminie Niegosławice na 2019 rok.

2.Zapoznanie i omówienie propozycji uchwał na planowaną sesję.

3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.