Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania

w dniu czwartek, 31 stycznia 2019, godz. 13:00

1.Ustalenie planu pracy komisji na rok 2019.

2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.