Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania

w dniu środa, 20 lutego 2019, godz. 13:00

1.Realizacja inwestycji za 2018 r.

2.Analiza materiałów na sesję.

3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.