Wspólne posiedzenie Komisji: Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, Oświaty, Kultury i Sportu, Budżetu, Finansów i Planowania oraz Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu wtorek, 19 marca 2019, godz. 11:00

1.Ustalenie wysokości bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

2.Omówienie inicjatywy wsparcia zakupu tomografu dla Szpitala w Nowej Soli.

3.Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję.

4.Sprawy różne.