Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

w dniu 2019-03-19, godz. 09:30

1.Zapoznanie z zadaniami realizowanymi przez Spółkę Wodną oraz planowanymi pracami na 2019 r.

2.Informacja o podjętych działaniach na rzecz rolnictwa na terenie Gminy Niegosławice przez Izbę Rolniczą.

3.Zapoznanie się i omówienie propozycji uchwał na planowaną sesję.

4.Sprawy bieżące i wolne wnioski.