Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania

w dniu 2019-03-19, godz. 13:00

1.Ocena wykonania podatków i opłat lokalnych za 2018 rok.

2.Analiza materiałów na sesję.

3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.