Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu- wyjzd do SP w Przecławiu

w dniu 2019-03-26, godz. 09:00

1.Ocena działalności Szkoły Podstawowej w Przecławiu (wyjazd).

2.Zapoznanie się i omówienie propozycji uchwał na planowaną sesję.

3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.