Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu piątek, 12 kwietnia 2019, godz. 15:00

1.Omówienie sprawy budowy masztu telefonii komórkowej w Zimnej Brzeźnicy.