Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu 2019-04-12, godz. 15:00

1.Omówienie sprawy budowy masztu telefonii komórkowej w Zimnej Brzeźnicy.