Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

w dniu 2019-04-18, godz. 14:00

1.Funkcjonowanie OPS za 2018 r.

2.Sprawy różne.