Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania

w dniu wtorek, 30 kwietnia 2019, godz. 13:00

1.Analiza sprawozdania z działalności jednostek podległych.

2.Analiza planu budżetu na 2019 rok po otrzymanych danych z Ministerstwa Finansów.

3.Analiza materiałów na sesję.

4.Sprawy bieżące i wolne wnioski.