Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu- wyjzd do SP w Gościeszowicachu

w dniu 2019-04-26, godz. 09:00

1.Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Gościeszowicach (wyjazd).

2.Zapoznanie się i omówienie propozycji uchwał na planowaną sesję.

3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.