Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 09.05.2019

w dniu 2019-05-09, godz. 09:00

1.Analiza wykonania budżetu za 2018 r.

2.Sporządzenie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu za 2018 r.

3.Sporządzenie wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium.

4.Sprawy różne.