Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 30 maja 2019 r. godz. 14:00

w dniu czwartek, 30 maja 2019, godz. 14:00

1.Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Niegosławice.

2.Sprawy różne.