Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 30 maja 2019 r. godz. 10:00

w dniu 2019-05-30, godz. 10:00

1.Zapoznanie się z działalnością żłobków w Przecławiu i Gościeszowicach.

2.Zapoznanie się i omówienie propozycji uchwał na planowaną sesję.

3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.