Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 7 czerwca 2019 r. godz. 10:00

w dniu 2019-06-07, godz. 10:00

1.Zapoznanie się z funkcjonowaniem instytucji ochrony zabytków (zaproszenie konserwatora zabytków)

2.Zapoznanie się i omówienie propozycji uchwał na planowaną sesję

3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.