Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania dnia 25 czerwca 2019 r. godz. 11:30

w dniu 2019-06-25, godz. 11:30

1.Ocena wykonania budżetu gminy za 2018 r.

2.Analiza materiałów na sesję

3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.