Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 5 lipca 2019 r. godz. 14:00

w dniu 2019-07-05, godz. 14:00

1.Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Niegosławice

2.Sprawy różne