VIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Niegosławice

w dniu 2019-07-10, godz. 16:00

1.Otwarcie obrad VIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Niegosławice.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pla...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Niegosławice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

7.Zamknięcie obrad VIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Niegosławice.