IX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Niegosławice

w dniu 2019-07-30, godz. 16:00

1.Otwarcie obrad IX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Niegosławice.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zm...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice na lata 2019-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zm...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie pn.:"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Mycielin gmina Niegosławice".

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia...)

7.Zamknięcie obrad IX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Niegosławice.