Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 30 sierpnia 2019 r. godz. 14:00

w dniu 2019-08-30, godz. 14:00

1.Ponowne rozpatrzenie skargi p. H.N. w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Lubuskiego z dnia 10 lipca 2019 r.

2.Sprawy różne.