Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 23 września 2019 r. g. 10:00

w dniu poniedziałek, 23 września 2019, godz. 10:00

1.Szkody łowieckie powstałe na terenie Gminy Niegosławice.

2.Zapoznanie się i omówienie propozycji uchwał na planowaną sesję.

3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.