Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania dnia 24 września 2019 r. godz. 13:00

w dniu 2019-09-24, godz. 13:00

1.Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2019.

2.Analiza materiałów na sesję.

3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.