Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 30 września 2019 r. godz. 8:30

w dniu poniedziałek, 30 września 2019, godz. 08:30

1.Zapoznanie się z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

2.Zapoznanie się i omówienie propozycji uchwał na planowaną sesję.

3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.